Lauc Tomislav, Čuković-Bagić Ivana i sur.

Dentalna i kraniofacijalna antropologija

Knjiga je namijenjena studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Dentalna antropologija koji se održava u sklopu preddiplomske nastave na Studiju antropologije. Njezina svrha je upoznati studente društveno-humanističkog smjera s kraniofacijalnim sustavom s različitih antropoloških perspektiva – anatomske, histološke, fiziološke i patofiziološke, morfološke, funkcionalne, evolucijske, medicinske, forenzičke, društvene, humanističke, sociobiološke i evolucijsko psihološke, povijesne, pravne i javnozdravstvene perspektive. To je sveučilišni udžbenik s većim brojem suradnika, a sastoji se od 12 glavnih poglavlja – cjelina. Svaka cijelina sastoji se od nekoliko potpoglavlja na kojima su sudjelovalo više različitih koautora. Koautori su vrlo cijenjeni stručnjaci i znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva koji, svaki u svom području, unose najkvalitetnije suvremene spoznaje u obradi pojedinih tema. Stil je razumljiv i zanimljiv studentima nemedicinskih, ali i medicinskih studija. Želja nam je da knjiga obradi teme zuba, čeljusti i lica na zanimljiv način kako bi mogla pronaći čitateljsku publiku i izvan studentskih okvira. Od svih koautora smo tražili da stil pisanja bude pitak, a sadržaj gust; tj. da knjiga pruži puno informacija na lako dostupan način. Slike obuhvaćaju crteže, fotografije, histograme i sve ostale ilustracije. Sve slike su autorsko vlasništvo ili imaju odobrenje za korištenje. Literatura je navedena skupno na kraju poglavlja i citirana u skladu s Harvardskim stilom.

Sadržaj

PREDGOVOR

1. KAKO ŽIVI ORGANIZAM

1.1. Temeljni anatomski pojmovi i topografija ljudskog tijela

Miloš Judaš

1.2. Genom i osnovna struktura nasljednog materijala

Lovorka Barać Lauc, Marijana Peričić Salihović

1.3. Osnove histologije čovjeka

Srećko Gajović

1.4. Osnove fiziologije i patofiziologije čovjeka

Aleksander Ernst

1.5. Starenje kao dio životnog ciklusa

Tatjana Škarić Jurić

2. ANATOMIJA KRANIOFACIJALNOG SUSTAVA

2.1. Koštani sustav glave

Lovorka Grgurević

2.2. Mišićni sustav glave

Lovorka Grgurević

2.3. Živčani, krvožilni i osjetilni sustav glave

Miloš Judaš

2.4. Žvačni sustav

Enita Nakaš

2.5. Usna šupljina

Davor Brajdić, Ivana Čuković-Bagić

2.6. Čeljusni zglob

Tomislav Badel

3. OBILJEŽJA ZUBA

3.1. Anatomska i histološka građa zuba

Ivana Savić Pavičin, Ivana Čuković-Bagić

3.2. Označavanje zuba

Ivana Rupić

3.3. Morfološka obilježja zuba

Jelena Dumančić

3.4. Patološke promjene zuba

Danijela Marović

4. ANTROPOLOŠKE VARIJACIJE ZUBA

4.1. Genetički čimbenici razvoja i varijacija čeljusti i zuba

Tomislav Lauc, Marijana Peričić Salihović, Lovorka Barać Lauc

4.2. Anomalije i varijacije zuba

Vildana Džemidžić, Tomislav Lauc, Marijana Peričić Salihović, Lovorka Barać Lauc

4.3. Populacijske i geografske varijacije dentalnih obilježja

Marta Jalšovec, Tomislav Lauc  

4.4. Odontometrija i varijacije veličine zuba

Marin Vodanović

4.5. Spolni dimorfizam

Jelena Dumančić, Tomislav Lauc

4.6. Kromosomske aberacije 

Ivana Čuković-Bagić, Jelena Dumančić

5. ANTROPOLOŠKE VARIJACIJE KRANIOFACIJALNOG SUSTAVA

5.1. Antropološke varijacije kraniofacijalnog sustava

Tomislav Lauc

5.2. Principi i smjerovi rasta struktura kraniofacijalnog sustava

Tomislav Lauc

5.2. Kontrolni čimbenici kraniofacijalne morfogeneze i teorijska tumačenja kraniofacijalnog rasta

Alberto Caprioglio, Lucia Pisani

5.4. Simetrija i razvojna stabilnost

Tomislav Lauc

6. ZAŽIVOTNE PROMJENE ZUBA

6.1. Razvoj i nicanje zuba

Ivana Čuković-Bagić, Srećko Gajović

6.2. Karakteristike i razlike mliječne, mješovite i trajne denticije

Dubravka Negovetić Vranić, Martina Majstorović, Ivana Čuković-Bagić,

6.3. Trošenje zuba

Ivana Čuković-Bagić, Tomislav Lauc

6.4. Starenje i regresivne promjene žvačnog sustava

Nikša Dulčić

7. EVOLUCIJA ZUBA I ČELJUSTI

7.1. Zubi i čeljusti u bioarheološkim istraživanjima

Petra Rajić Šikanjić

7.2. Zubi i čeljusti kod sisavaca, komparativna morfologija zuba

Siniša Radović

7.3. Važnost dentalnih nalaza u proučavanju evolucije čovjeka: metode i izazovi

Ivor Janković i Maja Šešelj

7.4. Zubi i čeljusti kod hominina

Ivor Janković i Maja Šešelj

7.5. Nalazi zuba i čeljusti kod neandertalaca pronađenih na tlu Hrvatske

Davorka Radovčić

8. KRANIOFACIJALNI SUSTAV U LJUDSKOM DRUŠTVU

8.1. Lice i zubi u likovnoj umjetnosti

Dorotea Švraka, Tomislav Lauc

8.2. Zubi u literarnoj umjetnosti

Dorotea Švraka, Tomislav Lauc

8.3. Zubi u filmskoj umjetnosti

Vidović Iva, Tomislav Lauc

8.4. Zubi u mitovima i legendama

Sidorov Mia, Tomislav Lauc

8.5. Simbolizam lubanje

Maja Biličić, Tomislav Lauc

8.6. Ukrašavanje, mutilacija i simbolizam zuba

Maja Biličić, Vigor Vukotić, Tomislav Lauc

8.7. Mimika lica i neverbalna komunikacija

Branka Vučetić Atletić

8.8. Usna šupljina u funkciji govora

Nakaš Enita

9. DENTO-FACIJALNA ESTETIKA

9.1. Estetski standardi lica kroz povijest

Tomislav Lauc, Sandra Anić-Milošević, Branka Vučetić Atletić

9.2. Estetska analiza lica i zuba

Sandra Anić-Milošević

9.3. Sociobiološki i evolucijsko-psihološki aspekti estetike lica

Tomislav Lauc

9.4. Ukrašavanje lica

Branka Vučetić Atletić

9.5. Medicinski estetski zahvati i antropološki kontekst promjena izgleda lica

Tomislav Lauc

9.6. Psihosocijalni značaj izgleda i disfiguracije lica i zuba

Gordana Buljan Flander, Tea Brezinšćak, Ella Selak Bagarić

10. ORALNO ZDRAVLJE

10.1. Razvoj stomatologije

Vjekoslav Jerolimov

10.2. Javnozdravstveni značaj stomatološke zaštite

Ivana Čuković-Bagić, Jesenka Jeličić

10.3. Epidemiologija poremećaja kraniofacijalnog sustava

Ivana Rupić, Igor Rudan, Tomislav Lauc

10.4. Karijes kao javno-zdravstveni problem

Hrvoje Jurić

10.5. Parodontitis kao javno-zdravstveni problem

Andrej Aurer

10.6. Sluznica usne šupljine – odraz zdravstvenog stanja organizma

Vanja Vučićević Boras, Ivana Čuković-Bagić

10.7. Sport i sportske ozljede zuba i čeljusti

Vjekoslav Jerolimov

10.8. Psihološki aspekti oralnog zdravlja

Gordana Buljan Flander, Tea Brezinšćak, Ella Selak Bagarić

10.9. Zubni protetski nadomjesci

Tomislav Lauc, Ivana Čuković-Bagić

11. DENTALNA FORENZIKA

11.1. Ugrizi

Tore Solheim

11.2. Procjena kronološke dobi kod djece

Ivana Čuković-Bagić, Tomislav Lauc, Ivan Bedek

11.3. Varijabilitet umnjaka i primjena u procjeni adolescentske dobi

Ivan Bedek, Ivan Galić, Ivana Čuković-Bagić

11.4. Procjena kronološke dobi kod odraslih

Ivan Galić

11.5. Analize DNK u dentalnoj antropologiji

Lovorka Barać Lauc, Marijana Peričić Salihović

11.6. Prepoznavanje zanemarivanja i zlostavljanja djece

Ivana Čuković-Bagić

11.7. Vještačenje kraniofacijalnih ozljeda

Darko Macan

11.8. Analiza zuba i čeljusti u masovnim nesrećama i ratnim stradanjima

Lejla Ibrahimkadić Mulaomerović, Ivana Čuković-Bagić, Lauc Tomislav

12. METODE ISTRAŽIVANJA ŽVAČNOG SUSTAVA

12.1. Otisci i sadreni modeli

Ivana Toljan, Ivana Čuković-Bagić

12.2. Metode slikovnih prikaza žvačnog sustava

Ivana Rupić

12.3. Analize položaja zuba i odnosa zubnih lukova

Enita Nakaš

12.4. Tradicionalna i geometrijska morfometrija

Tomislav Lauc

12.5. Antropometrijske i kraniometrijske metode

Nina Smolej-Narančić, Željka Tomas, Ivana Čuković-Bagić

12.6. Rendgenske kefalometrijske metode

Želimir Muretić, Silvio Ferreri, Tomislav Lauc

12.7. Prepoznavanje i vrjednovanje ključnih morfoloških obilježja krune i korijena zuba: Arizona State University DentoAntropološki Sustav (ASUDAS)

Richard Scott i Jelena Dumančić

  • In preparation
    Dentalna i kraniofacijalna antropologija
    Lauc, T., Čuković-Bagić, I. i sur.