CBCT tehnologija donijela je revolucionarni pomak u stomatološkoj djagnostici. Radi se o kompjuterskoj tomografiji radiološke metode koja je bazirana na koničnoj zraci (Cone Beam) i koja, zahvaljujući kratkom vremenu snimanja, značajno smanjuje dozu zračenja. CBCT tehnologija omogućuje potpun, točan i savršeno precizan uvid u stanje pacijenta i potuno točnu dijagnostiku i vizualizaciju koštanih tkiva. Koristi se kao obavezna metoda u dentalnoj implantologiji i oralnoj kirurgiji te u različitim granama dentalne medicine. Tomislav Lauc prvi je uveo CBCT tehnologiju u Hrvatsku i međunarodno je priznati predavač na različitim sveučilištima, znanstvenim i stručnim skupovima. BP CT3
 • 2016.
  Revealing the impacted teeth position (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  3rd Congress of the Macedonian Orthodontic Society with International Participation, Ohrid
 • 2016.
  Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj implantologiji (predavač i nositelj kolegija)
  Sveučilišni poslijediplomski studij Dentalna Implantologija.
  Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 • 2016.
  Protokoli za 3D slike: Kada moramo, a kada ne smijemo slati na CBCT?
  Lauc, T.
  Hrvatska komora dentalne medicine: Proljeće u Varaždinu, 2.4.2016.,Varaždin
 • 2015.
  „LEGO” – Base Curriculum Development for Radiology in Orthodontics
  Nakaš, E., Lauc, T. i Kazazic, A.
  „Harvard Clinical Leadership 2015“, Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA, USA, 2.–6.5.2015.
 • 2015.
  The Use of Cone Ceam CT in Paediatric Dentistry (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  2nd Congress of Paediatric and Preventive Dentistry, Beograd, Srbija, 16. – 17. 10. 2015.
 • 2015.
  Cone Beam CT in Orthodontic Diagnostics (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  2nd National Congress of the Serbian Orthodontic Society with international participation: Modern Orthodontic Practice, Beograd, Srbija, 23. – 24. 10. 2015.
 • 2015.
  Principles and Application of CBCT Diagnostics (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  3rd International Symposium of the Kosovo Orthodontic Society, Priština, Kosovo, 29. – 30. 5. 2015. Programme & Book of abstracts 33 – 34, 2015.
 • 2014. - 2018.
  Član Središnjeg odbora i Odbora za specijalizacije
  European Academy for DentoMaxilloFacial Radiology
 • 2014. - 2015.
  IAEA TC Project RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection
  International Atomic Energy Agency
 • 2014.
  Rendgenska kefalometrija
  Muretić, Ž., Lauc, T. i Ferreri, S.
  Sveučilišni udžbenik, Školska knjiga, Zagreb
 • 2014.
  3D CBCT dijagnostika i BTI denzitometrija (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  BioTechnology Institute, Zagreb, 22.3.2014.
 • 2014.
  Kompjuterska tomografija bazirana na koničnoj zraci u dijagnostici antropoloških varijacija i poremećaja temporomandibularnog sustava.
  Lauc, T.
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Suvremene elektrodijagnostičke metode i njihova primjena u osoba s temporomandibularnim poremećajima (Jerolimov, V., urednik), Zagreb
 • 2014.
  Radiološke metode u dentalnoj medicini (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  Hrvatska komora dentalne medicine, Varaždin, 29.3.2014.
 • 2014.
  Three–dimensional diagnostic in orthodontics (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  Where does orthodontic stands: dilemma, challenges and solution.Symposium of Macedonian Orthodontic Society, Skopje, Makedonija, 10. 5. 2014. South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research 1: 26, 2014.
 • 2014.
  Importance of central position of medium sized CBCT field of view during diagnostic procedures in orofacial region.
  Lauc, T., Toljan, I., Rupić, I. i Čuković-Bagić, I.
  The 14th Congress of the European Academy of Dento–Maxillofacial Radiology, Abstract book, Cluj–Napoca, Rumunjska, 25. – 28. 8. 2014; 156.
 • 2013. - danas
  Gostujući profesor ortodoncije i dentalne radiologije
  Predavač za dodiplomsku nastavu (Rendgenska kefalometrija i Ortodoncija), postdiplomsku nastavu (Ortodontska epidemiologija) i specijalističnu ortodontsku nastavu (3D dijagnostika u stomatologiji)
  Stomatološki fakultet, Sveučilište u Sarajevu, Sarajevo
 • 2013.
  Mogućnosti i analiza različitih radioloških prikaza TMZ-a
  Lauc, T.
  Dijagnostika i terapija temporomandibularnih poremećaja, Tečaj trajne edukacije.Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 9.3.2013.
 • 2013.
  3D CBCT Craniofacial Diagnostics (pozvano predavanje)
  Lauc, T.
  Vienna School of Interdisciplinary Dentistry, Vienna, 2013.
 • 2012. - danas
  CBCT dijagnostika u oralnoj kirurgiji
  Gostujući predavač na kolegiju Oralna kirurgija
  Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 • 2012.
  CBCT u dentalnoj medicini – primjena 3D dijagnostike (tečajevi trajne edukacije)
  Lauc, T.
  Zagreb, 17.2.2012.(3h); Zagreb, 2.3.2012.(3h); Zagreb, 23.3.2012.(3h); Zagreb, 20.4.2012.(5h); Split, 24.2.2012.(3h); Split, 9.3.2012.(3h), Split, 11.6.2012(3h).
 • 2011.
  CBCT u dentalnoj implantologiji.
  Lauc, T. i Macan, D.
  4. kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, Opatija, 6. – 8. 10. 2011. Acta stomatologica Croatica (4); 45: 310 2011.
 • 2011.
  3D dijagnostika u orofacijalnoj medicini.
  Lauc, T.
  HAZU, I znanstveni skup o orofacijalnim bolestima Suvremene spoznaje o orofacijalnim bolestima u Hrvatskoj, Zagreb, 18. 11. 2011. Acta Stomatologica Croatica 3(45): 225, 2011.
 • 2011.
  Trodimenzionalna CBCT dijagnostika – indikacije u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji.
  Lauc, T. i Macan, D.
  IX. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata HLZ, III. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ, Split 24. – 26. 11. 2011.
 • 2009.
  Primjena Cone Beam CT (CBCT) u implantološkoj dijagnostici
  Lauc, T., Macan, D. i Toljan, I.
  3. kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, Zadar, 22.–24.10.2009. Acta stomatologica Croatica (4); 43: 335 2009.