PRGF (Platelet Rich Growth Factors) tehnologija koristi se u terapiji koštanog i mekog tkiva na principu stimulacije vlastitih tjelesnih potencijala u bioregeneraciji i smanjenju simptoma operativnog zahvata. Bioregenerativna terapija bazira se na ekstrakciji faktora rasta, vezivnih stanica i visoko potentnih stanica iz vlastite krvi koji se nakon laboratorijske priprave vraćaju pacijentu u obliku visoko koncentriranih pripravaka. Takvi pripravci ubrzavaju oporavak rane, smanjuju ili uklanjaju bol, poboljšavaju regeneraciju, stimuliraju stvaranje nove kosti, zatvaraju ranu i spriječavaju infekciju, ubrzavaju epitelizaciju i značajno poboljšavaju oseointegraciju implantata. Koriste se u operativnim zahvatima, posebno kada je potrebna regeneracija kosti, stimulacija regeneracije tkiva, ubrzavanje oporavka i smanjenje simptoma nakon operacije. Posebnu primjenu ima u dentalnoj implantologiji i rekonstruktivnoj parodontnoj terapiji. Tomislav Lauc prvi je u Hrvatskoj počeo koristiti PRGF tehnologiju i opinion leader je za BTI PRGF.
 • 2015.
  Opinion Leader Conference
  Vittoria, Španjolska
 • 2014.
  3D CBCT dijagnostika i BTI denzitometrija
  BioTechnology Institute, Zagreb, 22.3.2014.
 • 2013.
  PRGF certificate
  Vittoria, Španjolska